Thursday, May 26, 2016

SHILINGI MILIONI 392 ZAJENGA BARABARA HEWA DAR ES SALAAM

Meya wa Manispaa ya Kinondoni, Boniface Jacob amebaini matumizi ya Sh392 milioni zilizoandikwa kwenye taarifa ya manispaa hiyo kuwa zimetumika kwa ajili ya ukarabati wa barabara ya Sinza - Igesa ambao haukufanyika.

Katika taarifa ya manispaa hiyo, fedha hizo zilidaiwa kutumika kwa ajili ya matengenezo ya mara kwa mara ya barabara hiyo.

Akizungumza kwenye ziara ya Kamati ya Uchumi na Fedha ya Manispaa hiyo, Jacob alisema ni ajabu kuona hakuna matengenezo yoyote yaliyofanyika kama taarifa hiyo inavyoelezwa huku fedha zikionekana kulipwa.

Alisema hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa yeyote atakayebainika kuhusika kwenye matumizi hayo huku akiiomba Taasisi ya Kupambana na Kuzuia Rushwa (Takukuru) kuchunguza matumizi ya fedha hizo.

“Fedha hizi zinaonekana zimelipwa kwa mkandarasi Skol Building Contract Ltd wakati barabara ina mahandaki na mashimo makubwa, ikionyesha kwamba haijakarabatiwa,” alisema.

Alisema kama wasingeamua kukagua thamani ya fedha za halmashauri hiyo zinavyotumika kwenye miradi hiyo katika kipindi cha Jaruari hadi Machi mwaka huu wasingegundua udanganyifu huo.

Meya huyo aliyeonyesha kukasirishwa na hali hiyo, aliwataka wataalamu wa halmashauri hiyo waliohusika kuandika ripoti hiyo kutoa maelezo ya kina kuhusu udanganyifu huo.

“Hivi kama tungenyamaza tusiamue kukagua miradi hii nani angesimama kueleza hayo? Mnaleta hadithi wakati tayari mmeshalidanganya Baraza la Madiwani kwamba fedha hizi zimetumika kukarabati barabara hii?” alisema.

Akitetea matumizi ya fedha hizo, mchumi wa manispaa hiyo, Huruma Eugen alisema zilizoandikwa kwenye taarifa hiyo zimetumika kwa ajili ya kulipa madeni ya nyuma.

Huku kukiwa na mabishano baina yake na Meya, Eugen alisema awali, ujenzi wa barabara hiyo ulifanyika kwa kukopa kutoka fedha za Mfuko wa Barabara, jambo lililowafanya watumie fedha za mapato ya ndani ya halmshauri kulipa deni hilo.

“Hela ilitoka kwenye mfuko wa barabara na imerudishwa kwenye akaunti, japo huku imeandikwa imelipwa kwa mkandarasi aliyejenga barabara hii,” alisema Eugen.

Hata hivyo, Meya huyo alisema kama fedha hizo zimetumika kwa ajili ya kulipa madeni zingeonyesha wazi kwenye taarifa hiyo badala ya kuandikwa kwamba zimeelekezwa kwenye ukarabati wa barabara, wakati jambo hilo halijafanyika.

Diwani wa Sinza, Godfrey Chindaweli alieleza kushangazwa na taarifa inayoonyesha ukarabati wa barabara hiyo wakati ni miongoni mwa barabara zenye mashimo kwenye kata yake.

Alisema mara kadhaa amepokea malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusu ubovu wa barabara hiyo na kuahidi kuikarabati akidhani ipo kwenye mpango.

“Nimeshangaa kuona miongoni mwa miradi iliyotumia fedha za robo ya tatu ya mwaka huu wa fedha, barabara ya Sinza ambayo haijaguswa ipo kwenye orodha, jambo hili linahitaji majibu ya haraka,” alisisitiza.

Diwani wa Makongo, Ndeshukuru Tungaraza aliwataka wataalamu wa halmashauri hiyo kueleza ilikuwaje fedha ziandikwe kwamba zimetumika kwa ajili ya ukarabati wa barabara wakati hazikutumika kwa kazi hiyo.

Tungaraza alisema hakuna sheria ya matumizi ya fedha inayoelekezwa kufanya kama ambavyo manispaa hiyo imefanya, jambo ambalo madiwani hawatakubaliana nalo.

Katika eneo la Mwananyamala kwenye Barabara ya Akachube inayoelekea kwenye kituo cha daladala cha Makumbusho, Meya huyo aliwaagiza wahandisi aliowakuta wakiendelea na ujenzi kukamilisha haraka ili kuondoa usumbufu kwa watumiaji wa barabara hiyo.

Alisema malalamiko mengi ya wananchi kuhusu ubovu wa barabara yanatokana na uzembe wa kutosimamia kwa ukamilifu miradi iliyopo.

Hata hivyo, mkandarasi wa kampuni ya Delmonto, Rajab Athman alisema wanashindwa kukamilisha kwa wakati barabara hiyo kutokana na kupasuka kwa mabomba ya maji.

“Maji yanamwagika mengi, hivyo tunawasubiri Dawasco wakishakamilisha kutengeneza mabomba yaliyopasuka tutaendelea kujenga,” alisema.

Mwananyamala

Katika ujenzi wa Jengo la Bima ya Afya, katika Hospitali ya Mwananyamala linaloendelea kujengwa, Meya Jacob alionyesha wasiwasi wa jengo hilo kukamilika mapema kabla mpango wa matumizi ya bima kwa wananchi wote kuanza.


“Mpango huu unatarajia kuanza Julai lakini mpaka sasa hali inaonyesha halitakamilika kwa wakati, jambo hili linanipa wasiwasi,” alisema.

Saturday, May 21, 2016

HOTUBA YA MSEMAJI WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI WIZARA YA NISHATI NA MADINI JOHN JOHN MNYIKA (MB) KUHUSU MAONI YA KAMBI RASMI YA UPINZANI JUU YA MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA BAJETI YA MWAKA 2015/2016 NA MAKADIRIO YA MATUMIZI YA WIZARA YA NISHATI NA MADINI KWA MWAKA WA FEDHA 2016/2017


UTANGULIZI
Awali ya yote naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uzima na kuniwezesha kuwasilisha kwa mujibu wa Kanuni ya 99 (9) toleo la mwaka 2016 , maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani juu ya mapitio ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2015/2016 na makadirio ya matumizi ya Wizara ya Nishati na Madini mwaka wa fedha 2016/2017.
Nitumie fursa hii pia kuwashukuru waheshimiwa wabunge na wote mliokuwa pamoja na familia yetu kwa hali na mali katika kipindi kigumu cha msiba wa baba yetu John Michael Dalali, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema.
Aidha niwashukuru wananchi wa Kibamba kwa kunichagua kuwa mbunge lakini pia kuchagua madiwani wa kata zote kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA).

UTEKELEZAJI WA MAAZIMIO YA BUNGE KUHUSU RICHMOND NA KUHUSU AKAUNTI YA ‘ESCROW’ YA TEGETA PAMOJA NA UMILIKI WA KAMPUNI YA IPTL
Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa kurejea maamuzi/maazimio ambayo Bunge hili Tukufu lilikwisha yafanya kuhusiana na mikataba ambayo Serikali inaingia na makampuni mbalimbali hasa kwenye sekta ya nishati na madini.
Mheshimiwa Spika, Taarifa mbili za serikali kuhusu utekelezwaji wa maazimio haya ziliwasilishwa Bungeni tarehe 28 Agosti, 2008 na tarehe 11 Februari, 2009. Taarifa moja ilikabidhiwa na kujadiliwa na Kamati, ambazo zililitaarifu Bunge kuwa utekelezaji wa Maazimio 10 kati ya 23 yaliyotolewa na Bunge, yalifanyiwa kazi hadi mwezi Februari, 2009 na Maazimio 13 bado yalikuwa hayajakamilika.
Mheshimiwa Spika, Bunge liliazimia kwamba taarifa za utekelezaji wa maazimio yaliyobaki ziwasilishwe kwa Kamati ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama ambayo hata hivyo kuanzia mwaka 2011 mpaka mwaka huu wa 2016 kamati hiyo haikuwasilisha taarifa yoyote bungeni ya kueleza kukamilika kwa utekelezaji wa maazimio husika hali ambayo inahitaji bunge kuingilia kati kuweza kuisimamia Serikali kwa mujibu wa Katiba ya Nchi Ibara ya 63 (2) na (3).

Mheshimiwa Spika, Kambi Rasmi ya Upinzani iliitaka Wizara ya Nishati na Madini na Serikali kwa ujumla kutoa majibu bungeni juu ya hatma ya maazimio 10 yaliyobaki: Azimio Namba 3,5,7,8,9,10,11,13,14 na 18 ili bunge liweze kuishauri na kuisimamia serikali kuhakikisha maazimio husika yanatekelezwa kwa ukamilifu na kwa haraka. Lakini hadi sasa tunaposoma hotuba hii maazimio hayo ya Bunge bado hayajatekelezwa na Bunge kupata mrejesho rasmi.

Mheshimiwa Spika, aidha Katika maazimio ya Bunge kuhusiana na fedha ufisadi uliofanyika katika akaunti ya “Tegeta escrow” na umiliki wa IPTL, maazimio yanayohusu sekta ya nishati na madini bado hayajatekelezwa kwa ukamilifu wake, maazimio hayo yaliyotolewa na Bunge la Kumi, Mkutano wa Kumi na Saba katika kikao cha Ishirini kilichofanyika tarehe 29 Novemba, 2014 katika azimio namba 2,7 na 8.

Mheshimiwa Spika, Bunge katika azimio namba 2 liliazimia kwamba naomba kunukuu;
KWA KUWA, Taarifa Maalum ya Kamati imeonesha jinsi ambavyo TANESCO imekuwa ikitumia mabilioni ya fedha kulipa gharama za umeme unaozalishwa na IPTL na hivyo kuathiri hali ya kifedha ya Shirika hilo;
NA KWA KUWA, Taarifa Maalum ya Kamati inaonesha kwamba TANESCO itaendelea kulipa fedha nyingi kwa ajili ya gharama za umeme huo wa IPTL;
HIVYO BASI, Bunge linaazimia kwamba Serikali iangalie uwezekano wa kununua mitambo ya kufua umeme ya IPTL na kuimilikisha kwa TANESCO kwa lengo la kuokoa fedha za Shirika hilo.
Mheshimiwa Spika, Kambi Rasmi ya Upinzani inasikitika kuona kwamba, mbali ya Serikali kushindwa kununua lakini bado inaendelea kulipia gharama za “capacity charges” na hivyo kuendelea kukiukwa kwa azimio ya Bunge. Hivyo basi tunamtaka Waziri alieleze Bunge ni kwa kiasi gani azimio hilo limetekezwa?

Mheshimiwa Spika, katika azimio namba 7 lililohusu kuwajibishwa kwa Mawaziri na watendaji wakuu wa wizara na Bodi ya Tanesco lilisema kwamba, nanukuu;
“KWA KUWA, vitendo vya kijinai wanavyohusishwa navyo viongozi wa umma na maafisa wa ngazi za juu serikalini vinakiuka pia maadili ya viongozi wa umma na kuwanyima viongozi na maafisa hao uhalali wa kuendelea kushikilia nafasi za mamlaka katika uongozi wa umma;
HIVYO BASI, BUNGE LINAAZIMIA KWAMBA, Waziri wa Nishati na Madini, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati na Madini na Wajumbe wa Bodi ya Wakurugenzi wa TANESCO wawajibishwe, kwa kuishauri mamlaka yao ya uteuzi kutengua uteuzi wao;”
Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais bila ya kujali nini Bunge lilikwisha azimia katika kikao ambacho na yeye alikuwa sehemu ya azimio hilo, lakini bado akamteua Mhe Prof. Muhongo kuendelea kuiongoza wizara hii. Kambi Rasmi ya Upinzani inaliona jambo hili kama ni dharau sana kwa Bunge na ni fedheha binafsi kwake.

Mheshimiwa Spika, Bunge katika azimio namba 8 la taarifa ya ukaguzi maalum kuhusiana na miamala iliyofanyika katika akaunti ya ‘escrow’ ya tegeta pamoja na umiliki wa kampuni ya Iptl iliazimiwa kwamba
“HIVYO BASI, Bunge linaazimia kwamba Serikali itekeleze Azimio husika la Bunge mapema iwezekanavyo na kwa vyovyote vile kabla ya kumalizika kwa Mkutano wa Bunge la Bajeti Serikali iwasilishe taarifa ya utekelezaji wa mapitio ya mikataba ya umeme”
Mheshimiwa Spika, Azimio hili linashabihiana na azimio namba 13 lililoazimiwa na Bunge wakati wa majadala wa taarifa ya kamati teule ya Richmond lililosema kwamba;
“……….. Kamati Teule inatoa wito kwa Serikali kuondokana na utaratibu huu usio na tija kwa kuzihusisha Kamati za Kudumu za Bunge kwenye hatua za awali za maandalizi ya mikataba hiyo. Aidha, Kamati Teule inatoa wito kwa Kamati zote za Bunge zihakikishe kuwa zinapitia mikataba mikubwa na ya muda mrefu ya kibiashara chini ya sekta zao ili kuliondolea Taifa mizigo isiyo ya lazima. Pale ambapo upatikanaji wa mikataba hiyo unakwamishwa kwa urasimu usio wa lazima Kamati zitumie utaratibu uliotumiwa na Kamati ya Bunge ya Uwekezaji na Biashara ya kuunda Kamati Teule yenye ufunguo wa mikataba iliyofichika”.
Mheshimiwa Spika, Kambi Rasmi ya Upinzani imelazimika kunukuu maazimio hayo kutokana na ukweli kwamba Serikali imeshindwa kabisa kutekeleza maazimio ya Bunge, na badala yake mikataba hiyo inaendelea kutekelezwa kama ilivyoingiwa, mfano mzuri ni TANESCO kuendelea kuilipa IPTL fedha za capacity charge mpaka sasa. Jambo hili linazidi kuliondolea shirika hilo la umeme uwezo wa kuwahudumia wateja wake kwani haliwezi kuwekeza zaidi katika miundombinu za kusambaza umeme kutokana na kutokuwa na fedha za kutosha.
Mheshimiwa Spika, mfano mwingine wa mikataba yenye mashaka ni ule wa Mchuchuma na Liganga ambao NDC iliingia ubia na kampuni ya kichina ya HONGDA SICHUAN LTD na kuunda kampuni ya Ubia ya Tanzania China Internatinal Mineral Resource Ltd- TCIMRL katika kampuni hiyo ya ubia HONGDA SICHUAN LTD inamiliki asilimia 80 na NDC inamiliki asilimia 20.
Mheshimiwa Spika, kwa kuwa wabia wanakuja mikono mitupu bila hela, sasa mbia mkubwa anatafuta mtaji kwa kutumia rasilimali za Kampuni ya ubia kama dhamana. Hizi rasilimali za Kampuni ya ubia ni zile zinazotakiwa kuchakatwa na kuuzwa, katika mazingira yoyote yale tukakubali vipi kuwa ubia wa njia hii unainufaisha nchi?
Mheshimiwa Spika, kama tunaweza kutumia rasilimali zetu kama dhamana ni kwanini tuingie ubia na tusitoe ajira kwa wataalamu waliobobea katika fani hizo na sisi tukawa na umiliki wa asilimia 100?
Kambi Rasmi ya Upinzani inasema mikataba ya jinsi hii ndiyo itakayoliangamiza taifa letu, ni kwa nini wataalam wanaoingia mikataba ya namna hii wanatakiwa kuendelea kuwa maofisini?
Mheshimiwa Spika, licha ya ubabaishaji wa Kampuni hiyo ya Kichina bado ina uhakika kwamba mkopo wa kutumia rasilimali zetu ukipatikana ianze kuiuzia Tanesco umeme wa 600MW, hoja ya msingi je uhalali wa TANESCO kununua umeme wa Mchuchuma na Liganga utakuwa wapi?
Endelea.....

Wednesday, May 18, 2016

BAVICHA wamvaa Rais Magufuli, Jaji Mkuu

BARAZA la Vijana wa Chadema (BAVICHA) limemtaka Rais John Magufuli kuacha kuingilia bunge na kuamuru nini kijadiliwe, anaandika Pendo Omary.

Limefikia hatua hiyo ikiwa ni siku moja baada ya Mussa Azzan Zungu, Mwenyekiti wa Bunge kuagiza kuondolewa baadhi ya vipengele katika Hotuba ya Godbless Lema ambaye ni Msemaji wa Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kwa Wizara ya Mambo ya Ndani.

Vipengele hivyo vilihusu; mauaji ya viongozi wa kisiasa, mkataba tata wa Lugumi, uuzwaji wa nyumba za serikali, Uchaguzi Mkuu wa Zanzibar, sakata la vitambulisho vya taifa (Nida), mwenendo wa rais, kashfa ya ununuzi wa rada na bunge kulinda walarushwa.

Katika mkutano na waandishi wa habari leo kwenye Makao Makuu ya chama jijini Dar es Salaam, Julius Mwita, Katibu Mkuu BAVICHA amesema, “vipengele katika hotuba ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni – Wizara ya Mambo ya Ndani vililazimika kuondolewa bungeni kwa sababu ya Rais John Magufuli.

“Tunashuhudia Rais Magufuli ndio anaongoza bunge kutoka Ikulu. Baadhi ya wabunge wa Chama Cha Mapinduzi (CCM) wanapigiwa simu na kutishwa akiwemo Livingstone Lusinde, Mbunge wa Mtera.

“Hata spika na naibu spika wanapata maelekezo ya kuendesha bunge kutoka kwa rais. Hotuba hii tutaendelea kuisambaza hadi kila mtu aisome,” amesema Mwita.

Mwita amesema, kutajwa kwa Charles Kitwanga, Waziri wa Mambo ya Ndani kudaiwa kuwa mbia wa Kampuni ya Lugumi Enterprises Limited, iliyoingia mkataba tata na Jeshi la Polisi na kuisababishia serikali hasara ya zaidi ya Sh. 35 Bilioni, ni sababu tosha ya waziri huyo kuwajibika au Rais Magufuli kutengua uteuzi wake ili kuipa uhuru Kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali (PAC) kuchunguza mkataba huo.

“Tunajua wazi bunge lingekubali mkataba wa Lugumi ujadiliwe kungemuingiza Kitwanga kwenye mgogoro. Rais Magufuli ni swahiba wa Kitwanga. Jipu la Lugumi limeonekana kuwa mwiba. Tunamtaka Rais Magufuli achukue hatua,” amesema Mwita.

Aidha, Mwita amemtaka Mohamed Chande Othman, Jaji Mkuu kufuta kauli ya kusifia Sheria ya Makosa ya Mtandao ya Mwaka 2015 aliyoitoa hivi karibuni nchini Uingereza alipokuwa akizungumza na Watanzania waishio huko kuhusu faida na hasara za sheria hiyo.

“Kazi ya jaji yoyote sio kusifu sheria. Anapaswa kutafsiri sheria kwa msingi wa Katiba. Tunamtaka Jaji Mkuu aondoe tamko hilo haraka. Litasababisha majaji wengine kushidwa kutafsiri sheria hiyo la sivyo tutaitisha “petition” nchi nzima kupinga suala hili. Sisi vijana ndio tunaoumia na sheria hii kuliko makundi mengine,” amesema Mwita.

Katika mkutano huo Mwita aliongozana na Emmanuel Masonga, Mwenyekiti BAVICHA Mkoa wa Njombe na Edward Simbeye, Mwenezi BAVICHA.

Sunday, May 15, 2016

SUMAYE ATEULIWA KUWA MJUMBE WA KAMATI KUU CHADEMA

CHAMA cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), kimemteua Waziri Mkuu Mstaafu, Frederick Sumaye kuwa Mjumbe wa Kamati Kuu.

Uamuzi huo unatokana na kikao cha Kamati Kuu kilichoketi mjini hapa kwa siku mbili.

Akizungumza na waandishi wa habari Naibu Katibu Mkuu Zazinzar, Salum Mwalimu alisema kwa mujibu wa katiba ya chama hicho, Mwenyekiti wa chama, Freeman Mbowe ana mamlaka ya kuteua majina sita ya wajumbe wateule.

Alisema katika kikao hicho mambo mengi yamezungumzwa lakini pia kuna mambo ya kimkakati hasa katika kuelekea kumaliza mwaka huu na kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na hata uchaguzi mkuu wa mwaka 2020.

Mwalimu alisema katiba yao ya mwaka 2006, inazungumzia wajumbe wateule wasiozidi sita ambao watapendekezwa na mwenyekiti wa taifa kwa kushauriana na katibu mkuu na kuridhiwa na vikao.

Alisema Mwenyekiti wa taifa wa chama hicho ametumia kipengele hicho kupendekeza jina la Sumaye kuwa mjumbe wa kamati kuu na jina hilo liliungwa mkono na kikao na kuafikiwa na kamati kuu.

Wednesday, May 11, 2016

MEYA WA DAR ATAKA TAARIFA ZA MAPATO KUTOKA TRA ILI AJIRIDHISHEMstahiki Meya wa Jiji la Dar es Salaam Isaya Mwita amemwagiza Mkurugenzi wa Jiji kumwandikia Kamishna wa Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) kuomba taarifa za mapato halisi za benki zilizopo Dar es Salaam ili kujiridhisha na kiwango kinachotolewa na benki hizo wakati wa kulipa ushuru wa huduma za Jiji (City Service Levy).
Akizungumza Jijini Dar es Salaam Mhe. Isaya Mwita amesema kuwa kutokana na kutoridhishwa na taarifa ya mapato iliyotolewa katika baraza la madiwani la Halmashauri ya Jiji hilo,lililofanyika Mei 02 mwaka huu ikionesha mapato ni madogo kulingana na wingi wa vyanzo vya mapato vilivyopo.

“Kwa mujibu wa taarifa tulizopokea kuhusu vyanzo vya mapato vya Halmashauri ya Jiji haviendani na vyanzo vilivyopo hasa ushuru utokanao na huduma za Jiji zinazotolewa kwa mabenki mbalimbali yaliyopo ndani ya Halmashauri,” Alisema Mwita.

Mstahiki Mwita ameongeza kuwa ingawa Halmashauri inapata taarifa za benki kutoka Benki Kuu (BOT) lakini kumekuwa na mkanganyiko wa uwiano wa makusanyo ya mapato na idadi ya benki zilizopo zinazopatiwa huduma za Jiji hivyo ameagiza kupata ufafanuzi kutoka mamlaka ya mapato Tanzania (TRA) ili kujiridhisha.

Aidha Mstahiki Meya amempa Mkurugenzi wa jiji hilo, wiki moja kuwasilisha taarifa yenye orodha ya idadi ya benki zilizopo katika Jiji la Dar es Salaam na zinazotakiwa kulipa ushuru.

Kwa mujibu wa sheria za huduma ya Jiji watumiaji wote wa huduma hizo wanatakiwa kulipia ushuru wa huduma hizo kwa wakati na kuwataka kulipa ushuru uliopo kwani sio majadiliano bali ni sheria na wanatakiwa wazifate kwa maendeleo yao na ya Jiji.
  • Raymond Mushumbusi MAELEZO

Sunday, May 8, 2016

Ukawa: Hii sasa dharau

MGONGANO wa kiutawala umeanza kufukuta katika Halmashauri ya Manispaa ya Ilala, jijini Dar es Salaam, anaandika Happiness Lidwino.
Charles Kuyeko, meya wa manispaa hiyo ameeleza kwamba, hayuko tayari kuona viongozi wanaotokana na Serikali ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) wanakiuka mipaka ya taratibu za kazi kwa sababu za kiitikati ama dharau.
Meya huyo anayetokana na vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi (Ukawa) amesema, hatua ya Isaya Mgurumi, mkurugenzi wa halmashauri hiyo alilotoa juzu kuwatimua wafanyabiashara wamachinga mjini bila kufuata taratubu inaonesha dharau.
Amesema, Mgurumi amefanya hivyo bila kumuhusisha meya na madiwani wa manispaa hiyo. Kutokana na kutishirikishwa kwao, leo wametengua uamuzi wa mkurugenzi huyo.
Katika kikao cha dharura kilichoitishwa leo na meya huyo, madiwani wa CCM hawakuhudhuria ambapo waliohudhuria ni madiwani kutoka kwa vyama upinzani.
Madiwani hao wamewataka wamachinga kutoondoka katika maeneo yao hadi watakapotafutiwa maeneo manzuri ya kufanyia biashara, huku wakimtaka mkurugenzi kurudi mezani kwa ajili ya mazungumzo.
Mgurumi juzi wakati akizungumza na waandishi wa habari Dar es Salaam, aliwataka wamachinga waliopo maeneo ya mjini hususan barabarani kuondoka mara moja ndani ya siku tatu.
Pia aliwapangia maeneo ya kwenda kufanyabiashara zao ambayo ni Ukonga Magereza, Muslimu Tabata, Kigogo Fresh na Kivule huku akiwatisha kwamba, atakayekaidi tamko hilo, mgambo na askari wa mabomu watafanya kazi yake.
Akizungumza na waandishi leo ofisini kwake Kuyeko amesema, amesikitishwa na tamko hilo ambalo hakushirikishwa kama kiongozi wa manispaa hiyo.
Amesema, badala ya kushirikishwa, aliletewa tamko hilo ili kutolea msisitizo.
“Nashindwa kuwaelewa viongozi wenzetu kwa kushindwa kutushirikisha masuala ya maendeleo katika manispaa tunayoiongoza wote.
“Yaani baada ya kufanya uamuzi na Paul Makonda, Mkuu wa Mkoa basi sisi wengine ambao tupo kwa niaba ya wananchi tunaonekana hatuna maana tena.
“Baada ya kutoa tamko ndio naambiwa nitoe msisitizo, hiyo ni dharau na ndio maana sikufanya hivyo,” amesema Kuyeko.
Amesema, licha ya yeye kutopewa taarifa hata madiwani wa maeneo ambayo mkurugenzi amewataka wamachinga kwenda hawana taarifa juu ya ugeni huo na kwamba, maeneo ya masoko hayatoshi kubeba watu wengi.
Patrick Assenga, Diwani wa Kata ya Tabata anasema, ameshangazwa na hatua mkurugenzi kufanya uamuzi kabla ya kuzungumza na viongozi wa maeneo husika.
“Hapa katika kata yangu soko halina vyoo wala maji ya kutosha, hata hivyo eneo ni finyu kutokana na kuwepo kwa shughuli nyingi za CCM ikiwepo ofisi yake na maegesho ya magari yao ambapo tumepiga kelele kwa muda mrefu waondoe shughuli zao lakini hadi sasa wamekaidi halafu wanaleta habari hizi,” amesema.
Stevene, Msigwa Mwenyekiti wa Wamachinga Wilaya ya Ilala amesema kuwa, wafanyabiashara hawana imani tena na serikali kwa kuwa, licha ya kushirikiana katika mambo mengi lakini imeamua kuwachukulia hatua kwa vitisho pasipo kuwashirikisha kwenye uamuzi huo.
“Ni vema wangetuita tufanye mazungumzo kabla ya kutuchukulia hatua kwani sisi ni binadamu na tuna majukumu, kuhamisha biashara kunahitaji maandalizi.
“Hatukaidi kuondoka ila hatutaondoka hata watumie mabomu hadi pale watakapotupatia maeneo manzuri yenye miundombinu mizuri kwani tunalipa kodi zetu,” amesema Msigwa.
Hata hivyo, madiwani waliohudhulia kikao hicho cha dharura wamesema, hawaina imani tena na mkurugenzi kutokana na maamuzi yake yasiyo shirikishi ambayo yanaonekana kuwa na shinikizo kutoka kwa Makonda.
Pia wamesema, endapo kesho shughuli hiyo itaendelea, watachukua hatua kali kutokana na kutosikilizwa.

MwanaHalisiOnline

Thursday, May 5, 2016

Meya Kinondoni atumbua majipu, yupo Mwanasheria Mkuu Mahenge

Meya wa Manispaa ya Kinondoni, Mh. Boniface Jacob mapema leo Mei 5.2016 ametangaza kuwasimamisha kazi kwa watumishi wawili wa Manispaa ya Kinondoni, akiweo Mwanasheria Mkuu BW. Burton Mahenge na Mthamini wa Manispaa Bw. Einhard Chidaga baada ya Madiwani kuamua kwa kauli moja kuwachukulia hatua hiyo.

Akisoma taarifa na nyaraka mbalimbali mbele ya wanahabari, Mh. Boniface Jacob alieleza kuwa: Kikao cha Kamati ya fedha na Uongozi cha tarehe 29/04/2016, kiliagiza kuwa yaorodheshwe mashauri yote ambayo hayakusimamiwa vizuri na Mwanasheria wa Manispaa Bwana Burton Mahenge, na hivyo kuisababishia Manispaa kupata hasara, kupoteza mali, na kuchelewa kupata manufaa katika mali zake.
“Kufuatia makosa yaliyogundulika katika mashauri hayo, baraza la 


Madiwani la terehe 04/05/2016, limeamua kuwasimamisha kazi Mwanasheria Mkuu wa Manispaa Bw. Burton Mahenge, na Mthamini wa Manispaa Bw. Einhard Chidaga”.
Mh. Boniface Jacob aliyataja Makosa yaliyogundulika katika Mashauri hayo ni kama yafuatayo:-

Mradi wa uwekezaji wa Oysterbay Villa. 
Mkataba huo, ulifanyiwa marekebisho mbalimbali bila idhini ya Halmashauri na hali hiyo kumpatia sauti zaidi Mwekezaji na kuamua analotaka. Manispaa ilipaswa kupata shilingi milioni 900 kwa mwaka katika uwekezaji huo,lakini kutokana na Mgogoro wa kimkataba mapato hayo hayajawahi kulipwa hivyo kupoteza shilingi billion 4.5 mpaka sasa. Mradi ulikamilika tangu 2011 katika viwanja vyote viwili kiwanja Na.277 na 322 ambapo uwekezaji katika kiwanja namba 277 una nyumba (Apartments) 44 na katika kiwanja Na.322 nyumba 68 (Mwekezaji nyumba 29 KMC Nyumba 17)

2 .Mgogoro wa wapangaji wa Nyumba za Magomeni Kota.Manispaa iliandaa mpango wa kuendeleza eneo la Magomeni Kota , hivyo kuwaondoa wapangaji hao na kubomoa nyumba hizo kongwe. Wapangaji walifungua shauri la kupinga kuondolewa katika nyumba, na kutoa madai ya kujengewa
nyumba,ama kulipwa fedha za fidia kutokana na usimamizi hafifu wa shauri hili Mahakama imeruhusu iliamuru Manispaa kukaana kumalizana na wapangaji nje ya mahakama. Halmashauri ikatengeneza mkataba wa kuwalipa wapangaji kiasi cha shilingi 1,080,000/= kwa kila mpangaji kama kodi ya Mwaka na kumpatia kila mpangaji kiwanja.Hivyo Manispaa inatakiwa kulipa shilingi 3,271,520,000/= kugharamia fidia hiyo,kwa mchanganuo wa Tshs.695,520,000/= pango la mwaka na Tsh2,576,000,000/=fidia ya viwanja 644.

3.Uwekezaji Eneo la Coco Beach Oysterbay.
Manispaa iliingia Mkataba wa Q-Consult Limited. Kampuni hiyo ilishindwa kutekeleza mradi kwa wakati na Manispaa ikavunja Mkataba huo. Q-consult Limited ilifungua shauri ambalo halikusimamiwa vizuri na kwa sababu ya kutofika kwenye kesi, Manispaa ilipoteza kesi hiyo. Halmashauri iliagiza kukata kwa rufaa lakini hakukuwa na hatua zozote zilizochukuliwa, na hivyo Manispaa inaweza kupoteza haki yake. Iliagizwa na serikali mwanasheria mkuu baada ya tamko la Rais Mhe. John Pombe Magufuli kutangaza nia ya kutoachia eneo hilo mpaka sasa mwanasheria alikuwa hajakata rufaa.

4.Mradi wa ujenzi wa maduka Makumbusho (Eastern Capital LTD)
Katika shauri hili mabadiliko ya mradi yalifanyika bila idhini ya Halmashauri kwa kubadili michoro na kuongeza maeneo mengine katika mradi kama vile kituo cha Mabasi , Matangazo na choo. viwango vya mgawanyo wa mapato ya Manispaa katika maeneo yaalioongezewa ni kidogo ukilinganisha na uhalisia.
Halmashauri haina mkataba na mwekezaji kwa baadhi ya uendeshaji wa majengo ‘above two storey’hazipo kwenye kumbukumbu za Halmashauri.
Mkataba juu ya ujenzi na uendeshaji wa stendi hauna manufaa kwa Halmashauri ,KMC inapata 1%ya makusanyo kwa mwaka sawa na mil.4 tu kwa mwezi wakati kabla ya uwekezaji ,local standy Halmashauri ilikuwa ikipata 12mil. kwa mwezi.

5.Kubomolewa Kwa Ofisi ya Kata ya Msasani.
Mwanachi aliyejulikana kwa jina la Chacha aliingilia eneo la Ofisi ya Kata Msasani na baadae kuishitaki Manispaa.Usimamizi dhaifu wa shauri hilo ulisababisha mahakama kutoa amri ya kubomoa ofisi ya Kata, Manispaa imekata rufaa na sasa ni muda mrefu shauri halisikilizwi na hakuna ufuatiliaji unaoendelea. Hata hivyo bwana Chacha kwa makusudi aliamua kuuza kiwanja hiki, kwa Lake Oil Co. Limited wakati shauri halijaisha. Manispaa imekosa manufaa mengi kwa kuchelewa kukamilika kwa shauri hilo.Tangu upandewa pili ulikataa jaji.Tuna zaidi ya mwaka hatuja pangiwa jaji mwingine na hatujafuatilia kama Halmashauri.

6.Ujenzi wa Nyumba za Makazi. (Apartments ) Hill Road Oysterbay
Mradi unafanyika kwa ubia na Mwekezaji Texas Enterprise company LTD, Mkataba uliingiwa mwaka 2009, na Mradi umesimama kwa Muda Mrefu sasa.
Pamefanyika mabadiliko katika Mkataba na Mkataba umefanyiwa marekebisho bila idhini ya Halmashauri. Manispaa inakosa manufaa ya Mali yake kwa sababu ya kuchelewa kwa Mradi. Lakini pia uendeshaji mpya wa sasa hauna makubaliano wa Financial proposal na Investment capital.
Ujenzi wa nyumba za Makazi(Apartments).Kiwanja Na. 314 Toure Drive.

Mradi huu unatekelezwa kwa ubia na Kampuni ya Lake Oil Limited. Mkataba uliingiwa 2019. Mabadiliko yamefanyika katika Mkataba bila Idhini ya Halmashauri na kusababisha Mradi kuchelewa kukamilika. Manispaa inakosa Manufaa ya Mali yake kwa kuchelewa kukamilika mradi huu.
Aidha, Mh. Boniface Jacob amesema kuwa, itakuwa ni jambo la aibu kwa Manispaa kushindwa kuchukua hatua suala la mradi wa Coco Beach, licha ya Rais Dk. John Pombe Magufuli kutaka eneo hilo libaki kuwa mali ya wananchi na si kumuachia mwekezaji kuweka miradi yake.

Hata hivyo Mwanasheria huyo wa Manispaa hakuweza kuchukua hatua yoyote hadi sasa hivyo kuonekana bado mchezo unachezwa hivyo maamuzi ya kusimamishwa ambapo pia licha ya kusimamishwa, Meya huyo amebainisha kuwa, atachukuliwa hatua za kinidhamu na kisheria kwa mamlaka husika za Kiserikali.

MAONI YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI, WIZARA YA KATIBA NA SHERIA.

MAONI YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI, WIZARA YA KATIBA NA SHERIA.

MHESHIMIWA TUNDU A.M. LISSU (MB.)

KUHUSU

MPANGO NA MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA FEDHA YA WIZARA YA KATIBA NA SHERIA KWA MWAKA 2016/2017

(Kanuni ya 99(9) ya Kanuni za Kudumu za Bunge, 2016)

UTANGULIZI

Mheshimiwa Spika,
Kabla ya kufanya kazi ambayo ninatakiwa kuifanya kwa mujibu wa Kanuni za Kudumu za Bunge lako tukufu na ambayo umeniitia, naomba – kwa ridhaa yako – niseme maneno machache juu ya jambo binafsi linalonihusu mimi na familia yangu. Tarehe 7 Aprili, 2016, aliyekuwa Mbunge wa Viti Maalum kutoka Mkoa wa Singida katika Bunge la Kumi, Mheshimiwa Christina Lissu Mughwai, alifariki dunia katika Hospitali ya Aga Khan, Dar es Salaam. Marehemu alikuwa dada yangu na mdogo wangu wa kuzaliwa.

Kufuatia kifo chake, na licha ya kuwa hakuwa Mbunge tena, uongozi wa Bunge lako tukufu ulichukua jukumu la kuhakikisha Marehemu Christina Mughwai anazikwa kwa heshima zote zinazostahili Mbunge. Waheshimiwa Wabunge – kwa namna mbali mbali – walishiriki katika kuhakikisha mpendwa wetu anapata mazishi ya heshima kubwa. Baadhi yenu hata mlifunga safari ya kumsindikiza Marehemu hadi nyumbani kwetu Kijiji cha Mahambe, Wilaya ya Ikungi ambapo mazishi yalifanyika tarehe 13 Aprili, 2016.

Na sio Bunge na Waheshimiwa Wabunge tu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano, ikiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano mwenyewe, Dkt. John Pombe Magufuli, ilishiriki moja kwa moja katika mazishi hayo. Licha ya shughuli zake nyingi, Rais mwenyewe alikuja kuupokea mwili wa Marehemu na kutoa heshima zake katika Ukumbi wa kihistoria wa Karimjee. Na baadae kwenye mazishi nyumbani kwetu Mahambe, Rais alimtuma Waziri wake, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, kuja kuiwakilisha Serikali katika mazishi hayo. Tulipata kila aina ya msaada tuliohitaji kutoka kwa Bunge, Serikali na Waheshimiwa Wabunge. Hatukuwa wapweke. Hamkutuacha peke yetu katika majonzi yetu. Mlilia na sisi, na mlitufuta machozi. Mlitufariji sana katika kipindi chote cha kilio chetu. Mliufanya msiba wetu kuwa msiba wenu.

Kwa sababu zote hizi, Mheshimiwa Spika, nimetumwa na waliomzaa na kumlea Marehemu Christina Mughwai; nimeagizwa na ndugu zake na marafiki zake na jirani zake, kutoa shukrani zao za dhati kabisa kwa uongozi wa Bunge lako tukufu, kwa Waheshimiwa Wabunge wote na kwa Rais na Mama John Pombe Magufuli na Serikali yake yote, kwa ajili ya wema na upendo na heshima mliyotupatia wakati wa mazishi ya mpendwa wetu Christina Lissu Mughwai. Mwenyezi Mungu awazidishie pale mlikopungukiwa na awabariki sana.

Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Spika, sasa naomba nitimize wajibu wangu wa kibunge kama Msemaji wa Kambi Rasmi ya Upinzani ya Bunge lako tukufu kuhusu hoja iliyoko mezani. Na naomba niweke wazi mapema kwamba nitakayoyasema hapa hayatawafurahisha wengi, ndani na nje ya Ukumbi huu wa Bunge lako tukufu. Hata hivyo, kama alivyosema Frederick Douglass, babu wa harakati za kudai haki za watu weusi wa Marekani ya wakati wa utumwa wa Waafrika zaidi ya miaka mia moja na hamsini iliyopita, “he is a lover of his country who rebukes its sins rather than justify them”, yaani, “ni mpenzi wa nchi yake yule anayekemea madhambi yake badala ya kuyahalalisha.”

UTAWALA BILA SHERIA!

Mheshimiwa Spika,
Tarehe 15 Aprili, 1980, Bunge hili lilitunga Sheria ya Utekelezaji wa Majukumu ya Kiuwaziri, Sheria Na. 10 ya 1980. Sheria hiyo ilipata ridhaa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na kuanza kutumika Mei Mosi ya 1980. Pamoja na mambo mengine, Sheria hiyo ilimpatia mamlaka ya kuainisha idara, shughuli na mambo mengine ambayo kwayo kazi na majukumu yake amebaki nayo yeye mwenyewe au ameyakasimu kwa Mawaziri na tarehe ya kuanza kutekeleza majukumu hayo.

Tangu wakati huo, imekuwa ni sheria, na sehemu ya mila na desturi ya kikatiba ya nchi yetu, kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano kuainisha – kwa kupitia Tangazo lililochapishwa katika Gazeti la Serikali – Wizara, idara, shughuli na mambo mengine ambayo Rais amejibakizia mwenyewe, na yale ambayo amekasimu majukumu yake kwa Mawaziri. Utafiti wetu unaonyesha mambo yafuatayo katika miaka 36 na ya utekelezaji wa Sheria hii:

1. Mwaka 1981, Rais Nyerere alitoa Tangazo la Ukasimishaji wa Majukumu ya Kiuwaziri la mwaka 1981 (The Ministers [Assignment of Ministerial Functions] Notice, 1981, ambalo lilichapishwa katika Gazeti la Serikali kama Tangazo la Serikali Na. 16 la tarehe 6 Februari, 1981;

2. Mwaka 1986, Rais Ali Hassan Mwinyi alitoa Tangazo la Ukasimishaji wa Majukumu ya Kiuwaziri la mwaka 1986 (The Ministers [Assignment of Ministerial Functions] Notice, 1986), ambalo lilichapishwa katika Gazeti la Serikali kama Tangazo la Serikali Na. 29 la 1986;

3. Mwaka 2000, Rais Benjamin William Mkapa alitoa Tangazo la Ukasimishaji wa Majukumu ya Kiuwaziri la mwaka 2000 (The Ministers [Assignment of Ministerial Functions] Notice, 2000), ambalo lilichapishwa katika Gazeti la Serikali kama Tangazo la Serikali Na. 468 la 2000;

4. Mwaka 2006 Rais Jakaya Mrisho Kikwete alitoa Tangazo la Ukasimishaji wa Majukumu ya Kiuwaziri la mwaka 2006 (The Ministers [Assignment of Ministerial Functions] Notice, 2006), ambalo lilichapishwa katika Gazeti la Serikali kama Tangazo la Serikali Na. 2 la tarehe 13 Januari, 2006. Tangazo hilo lilifuta Matangazo mengine yote ya miaka ya nyuma;

5. Mwaka 2010 Rais Kikwete alitoa Tangazo la Ukasimishaji wa Majukumu ya Kiuwaziri la mwaka 2010 (The Ministers [Assignment of Ministerial Functions] Notice, 2010). Tangazo hilo lilichapishwa katika Gazeti la Serikali kama Tangazo la Serikali Na. 494A la tarehe 17 Disemba, 2010. Kama ilivyokuwa kwa Tangazo la mwaka 2006, Tangazo la 2010 lilifuta Matangazo mengine yote yaliyotolewa kabla ya tarehe 17 Disemba, 2010.

Endelea......