changia chadema

changia chadema

CHANGIA CHADEMA

CHANGIA CHADEMA

VIONGOZI WA UKAWA

VIONGOZI WA UKAWA

UKAWA

UKAWA

Friday, May 29, 2015

HOTUBA YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI MHESHIMIWA MCH. PETER SIMON MSIGWA, (MB) KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA YA MALIASILI NA UTALII, KWA MWAKA WA FEDHA 2015/2016

(Inatolewa chini ya Kanuni ya 99(9) ya Kanuni za Kudumu za Bunge, 2013)
1.0       UTANGULIZI
Mheshimiwa Spika, Kwa mujibu wa Kanuni ya 99(9) ya Kanuni za Kudumu za Bunge, toleo la 2013, naomba kuwasilisha maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kuhusu mapitio ya utekelezaji wa Bajeti ya 2014/2015 na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2015/2016.

Mheshimiwa Spika, kwanza, napenda kuchukua nafasi hii kwa kipekee kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uzima na afya njema. Kwa kipekee niishukuru familia yangu hasa mke wangu na watoto wangu pamoja na wananchi wangu wa Iringa mjini kwa kunipa ushirikiano mkubwa katika majukumu yake. Zaidi, namshukuru kiongozi wa Upinzani Bungeni Mheshimiwa Freeman A. Mbowe kwa kunikabidhi jukumu la kusimamia wizara hii toka aunde Baraza Kivuli la Mawaziri kama Msemaji Mkuu wa Wiizara ya Maliasili na Utalii. Pia, kwa wabunge wa kambi nzima ya upinzani kwa kuwa kitu kimoja.  Na pia kipekee, niwapongeze viongozi wangu ambao ni wenyeviti wa Serikali za Mitaa pamoja na viongozi wa CHADEMA wa jimbo la Iringa mjini kwa kuja kuniunga mkono.

Mheshimiwa Spika, katika maandiko Matakatifu ya Biblia tunaelezwa jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alimtuma Musa kwenda kuwaokoa wana Misri kwa kumwambia kuwa ‘nenda ukawaambie kuwa nimeyaona mateso yao, nimekisikia kilio chao  na maumivu yao ninayajua, nami nimeshuka ili niwaokoe na Farao’
Mheshimiwa Spika, UKAWA inapenda kuwaambia watanzania KUWA Mwenyezi Mungu amesikia kilio chenu, ameyaona mateso yenu   na anayajua maumivu yenu’ hivyo UKAWA imekuja kuwaokoa kutoka kwa utawala wa kidhalimu wa Serikali ya CCM ili mnufaike na rasilimali na maliasili za nchi yenu(maliasili na utalii)!

Inaendelea.....

HOTUBA YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI YA UPINZANI MHESHIMIWA JOSEPH O. MBILINYI (MB) KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA YA HABARI, VIJANA, UTAMADUNI NA MICHEZO KWA MWAKA WA FEDHA 2015/2016

(Inatolewa chini ya Kanuni ya 99(9) ya kanuni za Bunge toleo la mwaka 2013)
1.0       UTANGULIZI
Mheshimiwa Spika, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Kiongozi wa Kambi Rasmi ya Upinzani na Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) Mhe. Freeman A. Mbowe kwa kuniamini kwa miaka mitano kwenye nafasi hii ya uwaziri kivuli ili kusimamia mausala ya habari, vijana, utamaduni na michezo. Pia nawapongeza wenyeviti wenza wa UKAWA, Mhe. Prof Ibrahim Lipumba  , Mwenyekiti wa CUF, Mheshimiwa James Mbatia, Mwenyekiti wa NCCR Mageuzi pamoja na Mwenyekiti wa NLD Mheshimiwa Dr. Emmanuel Makaidi kwa kazi nzuri nzuri wanayoifanya ya kuwaunganisha  watanzania mpaka hivi sasa wako tayari kukiondoa Chama Cha Mapinduzi madarakani kwa ushindi wa kishindo ifikapo Oktoba 2015 .
Aidha, nasisitiza kuwa shukrani zangu za dhati kwa wana Mbeya wenzangu nitakuja kuzitoa mkoani Mbeya baada ya kuhitimisha majukumu yangu ya Bunge hili la 10 kwa kuwa agano letu lilifanyika katika ardhi ya Mbeya hivyo sina budi kurudi tena kwenye ardhi hiyo kuwashukuru watu wangu wa nguvu, kwa nafasi na heshima kubwa mliyonipa kwa miaka hii mitano na nawaahidi uwakilishi wa kiwango kile kile kwa miaka mitano ijayo.
UHURU WA HABARI
Mheshimiwa Spika, Taswira nzuri ya Tanzania kimataifa kama nchi inayofuata utawala bora na demokrasia inazidi kupotea kutokana na ubabe wa Serikali ya CCM katika kuminya uhuru wa habari nchini. Kushindwa kwa hila za Serikali ya CCM mbali na kufungia magazeti na hata kuwateka, kuwatesa na kuwaua wanahabari wanaotimiza wajibu wao sasa kumehamia katika kutunga sheria kandamizi ambazo zina malengo ya kuwafunga midomo wanahabari. Ni hivi karibuni, vyombo vya kimataifa ikiwemo gazeti kongwe Washington Post la Marekani,  lilianika ubabe wa Serikali ya CCM na kushinikiza wafadhili na wahisani hasa Serikali ya Marekani na Benki ya Dunia kusitisha kuipa Tanzania misaada ili kuishinikiza Serikali ya CCM kuzirekebisha Sheria hizo kandamizi ambazo zilisainiwa na Rais Kikwete hivi karibuni kwa kuwa zinaminya uhuru wa habari.  

Inaendelea......

Thursday, May 28, 2015

TASWIRA: MIKUTANO YA MH. TUNDU LISSU NA MH SALUM MWALIM KANDA YA ZIWA

Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasi na Maendeleo (CHADEMA) Zanzibar Salum Mwalim akihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika hivi karibuni mjini Magu, mkoani Mwanza, ikiwa ni sehemu ya mfululizo wa mikutano ya chama kuhamasisha wananchi kujiandikisha kwenye Daftari la Kudumu la Wapiga Kura na kujiandaa kupiga kura uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu.

Mwanasheria Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) na Mbunge wa Singida Mashariki, Tundu Lisu akihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika hivi karibuni katika Uwanja wa Halmashauri, mjini Bariadi, mkoani Simiyu hivi karibuni alipokuwa mkoani humo kwa ajili yakuzindua mpango maalum uitwao 'Changia Chadema Kanda ya Serengeti ili Kushinda Uchaguzi 2015' unaolenga kukusanya fedha kampeni za wagombea wa ubunge na udiwani mikoa ya Simiyu, Shinyanga na Mara.

HOTUBA YA MHESHIMIWA FELIX FRANCIS MKOSAMALI (MB) MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI-WIZARA YA UJENZI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA KWA MWAKA WA FEDHA 2015/2016


1.  UTANGULIZI
Mheshimiwa Spika, Kwa mujibu wa kanuni ya 99(9) ya Kanuni za kudumu za Bunge, toleo la mwaka 2013 naomba kuwasilisha maoni ya kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kuhusu bajeti ya wizara ya ujenzi kwa mwaka 2015/2016.
Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nguvu na uwezo wa kusimama mbele ya Bunge lako tukufu kuwasilisha maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani kwa sekta nzima ya ujenzi. Sekta ambayo kibajeti inachukua asilimia kubwa ya bajeti lakini kihalisia ni sekta yenye madeni makubwa sana toka kwa wakandarasi na washauri.
Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kuwapongeza viongozi wetu wakuu wa vyama vinavyounda ushirikiano wa UKAWA kwa kusikiliza kilio cha miaka mingi ya wananchi juu ya kuunganisha nguvu ili kuiondoa Serikali ya CCM ambayo imeondoka kwenye misingi yake ya awali ya kuwa chama cha wakulima na wafanyakazi na kuwa chama cha kukumbatia wala rushwa, mafisadi na mabwanyeye  na wahujumu wakubwa wa rasilimali za watanzania.
Mheshimiwa Spika, kwa umuhimu wa kipekee ni kwapongeza wananchi wa Jimbo la Muhambwe kwa ushirikiano wanaonipatia katika kuhakikisha ninafanya vyema kazi yangu ya uwakilishi niwapo nje na ndani ya Bunge. Nasema asanteni sana, na ninasema sasa Daftari la Kudumu la Wapiga kura linaloendelea Kigoma, tuhamasishane kuhakikisha kila mwenye sifa anajiandikisha kwani hilo ndilo litaondoa utawala wa Serikali ya CCM uliolewa madaraka kwa kudhani kuwa watanzania wana macho lakini hawaoni matendo maovu yanayofanywa na wanachama na  watendaji wao.
Mheshimiwa Spika, Wizara ya Ujenzi, kutokana na muundo wake wa kiutawala, ina majukumu yafuatayo: kusimamia sekta ya ujenzi ambayo inajumuisha Barabara Kuu na Barabara za Mikoa, Vivuko, Nyumba na Majengo ya Serikali.
Mheshimiwa Spika, Aidha, Wizara ina jukumu la kusimamia Taasisi mbalimbali zinazohusika na sekta ya Ujenzi, taasisi hizo ni pamoja na wakala wa Barabara, wakala wa majengo ya Serikali, wakala wa ufundi umeme, bodi ya mfuko wa barabara, baraza la taifa la ujenzi, bodi ya usajili makandarasi, bodi ya usajili wa wahandisi, bodi ya usajili wa wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi. Pia wizara inasimamia chuo cha ujenzi Morogoro na chuo cha Matumizi stahiki ya nguvukazi.
Mheshimiwa Spika, baada ya kutoa utangulizo huo sasa, hotuba yetu itajikita zaidi katika maeneo ambayo tunaona bado yana matatizo makubwa.
2.  MADENI MAKUBWA YA WAKANDARASI
Mheshimiwa Spika, katika mawasilisho ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha Bungeni aliliambia Bunge lako tukufu kwamba kulikuwa na kikosi kazi cha kuhakiki madeni ambayo wizara mbalimbali zinadaiwa na wazabuni. Moja ya Wizara ambazo zinadaiwa na wazabuni na wakandarasi ni wizara hii.
Mheshimiwa Spika, Kambi Rasmi ya Upinzani inamtaka Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi alieleze Bunge kwamba, kile kikosi kazi kilichoundwa na Wizara ya fedha ili kuhakiki uhalali wa madeni ya wizara yake. Kimebaini Wizara ya ujenzi inadaiwa kiasi gani na Wakandarasi pamoja na Wazabuni wengine?

Endelea.......

Chadema Kanda ya Serengeti yazindua mpango uchangiaji fedha

Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Chadema) Kanda ya Serengeti, kimezindua mpango maalumu wa kuchangia fedha chama hicho utakaojulikana kwa jina la ‘Changia Chadema Kanda ya Serengeti ili Kushinda Uchaguzi 2015.

Mpango huo unalenga kukusanya fedha zitakazotumika kusaidia kampeni za wagombea wa ubunge na udiwani katika Kanda hiyo ya Serengeti inayojumuisha mikoa ya Mara, Shinyanga na Simiyu.

Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika mjini Bariadi mkoani Simiyu, mara baada ya uzinduzi wa mpango huo uliofanywa na Mwanasheria Mkuu wa Chama, Tundu Lissu, Mwenyekiti wa Raslimali wa Chadema Kanda ya Serengeti, Samuel Mbise, alisema mpango huo unawahusu wananchi wote.

Mbise alisema kuwa, Chadema na vyama washirika wenza katika UKAWA imedhamiria kushinda udiwani na ubunge katika majimbo yote ya mikoa ya Simiyu, Mara na Shinyanga.

Uchangiaji wa fedha hizo utafanyika kwa kutumia simu za mikononi na fomu maalumu.

“Mpango huu utatumika kwa njia ya simu za mikononi kwa kutumia tigo pesa, M-pesa na airtel money. Tunahitaji kuiondoa CCM kwa njia ya kura kwa sababu imechoka na haiwezi tena kuleta maendeleo kwa wananchi.

“Pia zipo fomu maalumu zilizoandaliwa ambapo mtu yeyote anaruhusiwa kuchangia ili kufanikisha kuiangusha CCM katika Uchaguzi Mkuu hapo Oktoba mwaka huu,” alisema Mbise.

Naye mmoja wa wanasheria wa chama katika kanda hiyo, Wakili Ngwilimi Simba, aliyetangaza kugombea Ubunge Jimbo la Bariadi Magharibi linaloongozwa kwa sasa na Andrew Chenge, aliwaomba Watanzania kuichagua Chadema na vyama washirika wa UKAWA katika Uchaguzi Mkuu wa mwaka huu.

“Ndugu zangu wananchi, tunahitaji kushinda mwaka huu ili Chadema iwasaidie kupata maendeleo. Msidanganyike tena na propaganda za CCM zikiwemo danganya toto zao za kofia, tisheti, kanga na chumvi. Ichagueni Chadema muone neema ya maendeleo,” alisema Simba.Aliwaomba wananchi kujitokeza kwa wingi kujiandikisha katika daftari la wapigakura wakati zoezi hilo litakapoanza Bariadi, ili waweze kutimiza wajibu na haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kuwachagua wagombea wa Chadema na UKAWA na kukiondoa CCM madarakani.

Wednesday, May 27, 2015

Chadema yawaonya Viongozi wa Dini Mamluki.

Na. Bryceson Mathias, Mvomero Morogoro
WANACHAMA wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Chadema) Jimbo la Mvomero, wamewaonya Viongozi wa Dini waliotia Nia ya Kugombea Uongozi katika Chama chao, wasithubutu kuwa Mamluki, maana watawashitaki kwa Mungu, na wakiendelea kwa Shetani.

Akihojiwa na Mwandishi juu ya kuwepo kwa tuhuma za Viongozi hao wanaodaiwa kujipenyeza ndani ya Chadema kama Mamluki, Katibu wa Chadema Mvomero, Ramadhani Mrisho, amewaonya viongozi hao kama wapo, maana hakuna Mharifu yeyote atakayepenya.

Hatua ya Wanachama wa Chadema Mvomero kuonya Viongozi hao, imefuatia kuwepo kwa fununu za watia nia hao kutumia fedha jimboni humo, ambapo walidai wanaunga Mkono Kauli ya Mwenyekiti wao, Freeman Mbowe, ambaye hivi karibuni Mbeya, aliwaonya Wagombea wa Chadema, asiwepo atakayethubutu Kutumia Fedha kujipatia Uongozi.

Mrisho alikiri; Anao Viongozi wa Dini zaidi ya wanne toka madhehebu mbalimbali waliotia nia ya kugombea Uongozi tangu ngazi ya Msingi hadi Ubunge, huku akikiri na kusema kwa kutumia uwezo wao wameweza kukifikisha Chama hadi Ngazi ya Msingi;

“Hata mimi nimesikia minong’ono ya nje ya Chama kuhusu baadhi ya Viongozi hao kudaiwa wanatumia nguvu ya fedha kusaka uongozi huo; Lakini nataka nionye!! Kama atatokea mwenye nia Ovu ya kukihujumu Chama kwa njia hiyo: Hatoki Ng’o, tutakula naye sahani Moja”!!.

Aidha alidai, “Nina Imani kubwa na Kamati Kuu ya Chadema Taifa, kwenye kura ya Maoni na Uteuzi wa wagombea, kwamba itafanya Kazi Nzuri na ya Haki, kutokana na jinsi ilivyo makini, maana, taarifa zote inazo kabla ya Jogoo halijawika. Hivyo nina Uhakika, kama Mharifu yupo, Hapenyi Ng’o!!, Labda Kamati iwe imeacha wajibu wake”. alisema Mrisho.

Mapema katika Mchakato wa kuwania Ubunge katika Majimbo yanayoshikiliwa na Chama cha Mapinduzi (CCM), yanayowindwa na Umoja wa Katiba ya Wananchi (UKAWA), wamejitokeza baadhi ya Viongozi wa Dini na Watia Nia Mamluki, wanaodaiwa kutumika kuudhoofisha Umoja huo kwa nafasi hizo, ili kuwakwamisha UKAWA.

Upinzani walia na serikali tatizo la ukosefu wa ajira.

Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni, imeikosoa serikali kwa kukosa mikakati endelevu ya kukabaliana na tatizo la ukosefu wa ajira nchini.

Aidha, Kambi hiyo imeilaumu serikali kwa kuwapa wananchi matumaini yasiyo na matokeo chanya juu ya suala la utengenezaji wa ajira nchini na hivyo kulifanya tatizo hilo kuwa wimbo uliozoeleka ndani ya masikio ya Watanzania.

Akisoma hotuba ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni, ya Wizara ya Kazi na Ajira, kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2015/2016, Msemaji mkuu wa kambi hiyo, Cecilia Paresso, alisema ni jambo la aibu kwa nchi iliyojaliwa utajiri mkubwa wa maliasili na rasilimali kukosa ajira.

“Serikali imeshindwa kuzianisha sera, sheria, mikakati na mipango mbalimbali ambayo kwa pamoja ingeweza kutatua matatizo sugu ya ukosefu wa ajira nchini,” alisema.

Alisema ni serikali ndiyo iliyoua falsafa ya kujitegemea ambayo Baba wa Taifa alipigania kwa ajili ya Watanzania wote.

Alisema Serikali ya Ukawa itakapoingia madarakani imekusudia kudhibiti na kuondoa changamoto hizo za ajira kwa kuhakikisha wananchi wanatengenezewa ajira za kutosha na wanaishi na kufanyakazi kwa amani na utulivu na kuondoa umaskini.

Paresso, alisema ni ukweli usiopingika kwamba “soko la ajira” Tanzania limefurika wanaotafuta kazi, lakini si kweli kwamba watu wote wanaotafuta wanasifa stahiki kwa kila kazi.

Akizungumzia kuhusu ukuaji uchumi nchini, alisema kiwango cha asilimia saba ya ukuaji hakiakisi maendeleo halisi ya watu kwenye kaya zao.

“Hivi sasa maisha yako juu. Bei ya bidhaa na huduma mbalimbali za jamii, ziko juu. Kwa kifupi hali ya maisha ni ngumu,” alisema.

Aidha, alisema Kambi Rasmi ya Upinzani inaona kuwa tatizo kubwa la viongozi wa serikali ni kuona kuwa “wizara inapaswa kufa kivyake” bila kutambua na kuona pia jitihada zinazotakiwa kuchukuliwa ili kuwepo na mfumo unaounganisha wizara, idara, wala za serikali, uongozi wa sekta binafsi kufanya kwa umoja, utakaoweza kusaidia kujenga uwezo wa uelewa wa jinsi gani ajira zinaweza kutengenezwa katika nchi.

Kuhusu kima cha chini cha mshahara, Kambi hiyo ilisema inashangaza serikali kujigamba kuwa imepandisha kima cha chini cha mshahara kutoka sh. 240,000 hadi Sh. 265,000.

MIFUKO YA HIFADHI YA JAMII
Kambi hiyo ilisema katika kipindi cha miaka mitano imekuwa ikishauri kuunganishwa kwa mifuko yote ya hifadhi ya jamii na kubaki chini ya usimamizi wa Wizara ya Kazi na Ajira lengo likiwa ni kuiraisishia Mamlaka ya Usimamizi na Udhibiti wa Hifadhi za Jamii katika kutekeleza Sheria moja na kuunda vifungu sawa vya kisheria vitakavyosimamia utekelezaji na uendeshaji wa mifuko hiyo.

Katika taarifa ya Kamati ya Bunge ya Maendeleo ya Jamii kuhusu utekelezaji wa Bajeti ya wizara hiyo, Mjumbe wa Kamati hiyo, Dk. Maua Daftari, akisoma bungeni, alisema Kamati hiyo inahoji kuhusu ushauri ulitoa mwaka wa fedha 2014/2015 kuhusu uanzishwaji wa mfuko wa pensheni kwa wazee, migogoro ya wafanyakazi, ukuzaji wa ajira kwa vijana, ufuatiliaji wa masuala yanayohusu usalama na afya mahali pa kazi (OSHA) na uanzishwaji wa idara/kurugenzi ya hifadhi ya jamii.

MGOGORO WA WAFANYAKAZI SEKTA YA MADINI
Kamati hiyo ilisema suala la migogoro ya muda mrefu katika sekta ya madini ni miongoni mwa migogoro inayoisumbua taifa.

MGOGORO WA WAFANYAKAZI WA MABASI YA ABIRIA
Ilisema katika kipindi cha mwezi Machi na Aprili, mwaka huu, kumekuwa na migomo ya madereva wa mabasi ya abiria ambayo imeleta athari kubwa kwa kusababisha kazi nyingi za uzalishaji kusimama.

“Sababu ya migomo hii ni pamoja na madereva kutokuwa na mikataba ya ajira, mpango wa serikali wa kuwataka madereva kwenda sule kila wanapotaka kujaza maombi ya leseni mpya na madereva kulalamikia serikali kushindwa kutatua kero zao za ajira,” alisema Dk. Maua.

Lissu: Watanzania tuondokane na unyonge.

Unyonge na umaskini uliopo nchini kwa sasa umechangia kusababisha Watanzania wengi kuendelea kuonewa na kunyanyasika na wengi wao wakijazana magerezani kwa kukosa fedha za kuwahonga wenye mamlaka mbalimbali ili wasionewe.
Kauli hiyo ilitolewa na Mwanasheria Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Chadema), Tundu Lissu (pichani), alipokuwa akizungumza katika mkutano wa hadhara juzi katika viwanja vya Halmashauri ya Mji wa Bariadi mkoani Simiyu.

Lissu alisema unyonge ulioambatana na umaskini wa Watanzania, ndiyo unaowasababishia maumivu makubwa katika maisha yao na kufanya Taifa lililokosa mwelekeo.

Alisema mbali na kukabiliwa na unyonge huo, zaidi ya asilimia 80 ya Watanzania waliojaa magerezani ni wale maskini walioshindwa kutoa rushwa kwa askari polisi, wakuu wa vituo na mahakama pindi walipokamatwa kwa kutenda kosa au kusingiziwa.

Lissu alifafanua asilimia hiyo 80 ya waliopo gerezani ni wale ambao walishindwa kutoa rushwa kutokana na hali walizokuwa nazo za kukosa fedha ili kesi zao zifutwe na zisifikishwe mahakamani.

Hata hivyo, alisema chanzo cha hayo yote ni nchi kuongozwa na viongozi wasiojali maslahi ya wananchi.

Aliongeza kuwa nchi imebadilika na kuwa ya unyonyaji, uonevu na yenye kupuuzia mawazo na maamuzi ya Watanzania.

“Ninapozungumzia nchi imebadilika, namaanisha nchi inaongozwa na baadhi ya wanaoiba fedha za wananchi katika mbolea, pembejeo, dawa, karo za watoto wa Watanzania, barabara na maji… kwa hali hii tunataka mapinduzi ili tuondokane na haya," alisisitiza.

Pia Lissu aliwataka Watanzania hasa waliofikisha umri wa miaka 18, kujitokeza kwa wingi katika kujiandikisha katika daftari la kupiga kura ili utakapowadia uchaguzi mkuu wachagua viongozi wanaowahitaji.

Tuesday, May 26, 2015

Mnyika atoka nje mkutano wa kugawa majimbo ya Kinondoni.

Mbunge wa Ubungo, John Mnyika, juzi alitoka nje ya ukumbi wa mikutano wa Kinondoni katika mkutano ulioandaliwa na Halmashauri ya Manispaa hiyo kujadili mapendekezo ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi (Nec) yaliyotaka majimbo mawili yaongezwe katika wilaya hiyo.

Alitoka nje baada ya Meya wa Mansipaa hiyo, Yusuph Mwenda, kusoma taarifa iliyotolewa na Nec ikipendekeza majimbo mawili yaongezwe ili kufika majimbo matano.

Mnyika alipinga taarifa hiyo na kudai kuwa kuongezwa majimbo ni sawa ila fedha nyingi zitatumika katika kuendesha majimbo hayo.

“Mnataka kuongeza majimbo fedha nyingi zitatumika katika majimbo hayo, kwa nini katika Bunge la Katiba mlikataa kuongezwa muundo wa serikali tatu kwa madai kuwa gharama zitakuwa ni kubwa, je, kwa hayo majimbo, hamuoni kama gharama nazo zitakuwa ni kubwa?” alihoji Mnyika.

Alisema hakubaliani na mpango huo na hawezi kuendelea kukaa ndani ya ukumbi wa mkutano, hivyo akatoka nje.

Nje ya ukumbi alizungumza na vyombo mbalimbali vya habari na kusisitiza kuwa hakubaliani na suala hilo kuhoji kuhusu baadhi ya mambo ambayo hayajapatiwa majibu.

Alisema miongoni mwa masuala aliyohitaji kupatiwa majibu ni suala la mipaka ambayo alisema ni muhimu kuliko kugawa majimbo.

Naye mbunge wa Kawe, Halima Mdee (Chadema), alisema hana pingamizi katika kuongezwa majimbo, isipokuwa anasikitishwa na kutopata barua ambayo inaonyesha imetoka Nec.

“Meya unasoma barua peke yako unasema imetoka Nec, je, kama umejiandikia wewe na kuisoma hapa inatakiwa hata sisi tuisome na tujue nini kilichoandikwa, pia huu mkutano taarifa mbona hamkutupa sisi wabunge mpaka tunazipata kupitia kwa watu kuwa kuna ugawaji wa majimbo katika Manispaa ya Kinondoni?” alihoji.

Mwenda alisema taarifa zipo na yeye hakujiandikia na kusoma ila atatoa barua kwa kila mbunge na diwani ambazo zinaonyesha mapendekezo hayo kutoka Nec.

Pamoja na Mnyika kura zilipigwa ana madiwani 20, walikubali kuwapo kwa majimbo mapya huku 10 wakisema hawataki majimbo mapya.

Mwenda alisema mapendekezo hayo yatapelekwa Nec na hao ndio watakaorejesha nini kifanyike.
Kwa mujibu wa mapendekezo hayo, Kinondoni itakuwa na majimbo matano ambayo ni Kawe, Ubungo, Kibamba, Mabwepande na Kinondoni.